Yardım
 

Tematik Alanlar

Bilgi ve İletişim (2019)

Gelişen teknolojik imkanlarla birlikte hayatımızda önemli bir yere sahip olan, kablosuz..

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi (2119)

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi

Biyoteknoloji (13943)

Biyoteknoloji Ar-Ge ve üretim süreçlerinde biyolojik sistem/biyolojik materyal/c..

Endüstri 4.0 (7041)

Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getiren Sanayi 4.0 kapsamında; endü..

Enerji (108)

Günümüzde giderek önem kazanan Yenilenebilir Enerji, Alternatif Enerji, Pil T..

Havacılık ve Uzay (2711)

Havacılık ve Uzay Teknolojileri ile ilgili; yörünge, itki sistemleri, sinyal, iletişim,..

Kamu Üniversite Sanayi İşbirlikleri (19663)

Kamu Üniversite Sanayi İşbirlikleri ile ilgili strateji belgeleri, önemli dökü..

Nanoteknoloji (12642)

Fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, malzeme, elektronik, savunma sanayi, tıp, tekstil gibi alanla..

Sağlık (2708)

Sağlık teknolojileri, erken teşhis, robotik cerrahi, ilaç geliştirme süreci gibi alan..

Savunma Sanayi (76)

Güdüm sistemleri, radar, anti radar, görünmezlik, zırhlı araç, stratej..

Türkiye Kutup Araştırmaları (11388)

Türkiye Kutup Araştırmalarına yönelik her türlü faaliyet, döküman, ..

KÜSİP ARAMALARI

Popüler KÜSİP aramalarında dikkat çekenler.Tümü »

Bilgi ve İletişim %11

Eğitim %8

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık %6

İmalat %6

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler %6

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı %5

Ulaştırma ve Depolama %4

FONLAR

ÇAĞRILAR

ETKİNLİKLER

4918

ARAŞTIRMACI

2401

KURULUŞ

71

ARAŞTIRMA MERKEZİ

79

DESTEK VE FON