Yardım
 

Tematik Alanlar

Ar-Ge ve Yenilik (9399)

Ülkemizde ve dünyada, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki son gelişmeleri ve etkinlikleri bu ..

Bilgi ve İletişim (1148)

Gelişen teknolojik imkanlarla birlikte hayatımızda önemli bir yere sahip olan, kablosuz..

Biyoteknoloji (1638)

Biyoteknoloji Ar-Ge ve üretim süreçlerinde biyolojik sistem/biyolojik materyal/c..

Enerji (497)

Günümüzde giderek önem kazanan Yenilenebilir Enerji, Alternatif Enerji, Pil T..

Havacılık ve Uzay (1328)

Havacılık ve Uzay Teknolojileri ile ilgili; yörünge, itki sistemleri, sinyal, iletişim,..

Nanoteknoloji (9399)

Fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, malzeme, elektronik, savunma sanayi, tıp, tekstil gibi alanla..

Sağlık (1712)

Sağlık teknolojileri, erken teşhis, robotik cerrahi, ilaç geliştirme süreci gibi alan..

Sanayi 4.0 (3438)

Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getiren Sanayi 4.0 kapsamında; endü..

Savunma Sanayi (32)

Güdüm sistemleri, radar, anti radar, görünmezlik, zırhlı araç, stratej..

Türkiye Kutup Araştırmaları (4323)

Türkiye Kutup Araştırmalarına yönelik her türlü faaliyet, döküman, ..

KÜSİP ARAMALARI

Popüler KÜSİP aramalarında dikkat çekenler.Tümü »

Bilgi ve İletişim %13

Eğitim %10

İmalat %7

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler %7

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık %6

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı %5

Hane Haklarının İşverenler olarak faaliyetleri… %3

FONLAR

ÇAĞRILAR

ETKİNLİKLER

1848

ARAŞTIRMACI

1675

KURULUŞ

55

ARAŞTIRMA MERKEZİ

64

DESTEK VE FON